Skip to main content

Fyrirvari þessi er órjúfanlegur hluti af tölvupósti sem þér hefur borist frá Parki Interiors, Bitter ehf. Tölvupósturinn og hvers konar viðhengi kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar, sem eingöngu eru ætluð þeim sem þau eru stíluð á og skal ekki senda áfram á þriðja aðila. Ef þú hefur fengið skeytið fyrir mistök er hvers konar upplýsingagjöf, afritun eða dreifing af þinni hálfu óleyfileg og kann að varða við lög. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi ertu vinsamlegast beðin(n) um að tilkynna mistökin til sendanda sem allra fyrst með því að svara tölvupóstinum, eyða að því loknu bréfinu og viðhengjum, ef einhver eru, án þess að geyma afrit.

English Version.

This disclaimer is an integral part of an email you have received from Parki Interiors, Bitter ehf. The e-mail and any attachments may contain confidential information intended solely for those to whom it is addressed to and shall not be passed on to third parties. If you have received the message in error, any information, copying or distribution on your part is unauthorized and may be subject to law. If you are not the correct recipient, please report the mistake to the sender as soon as possible by replying to the email, delete the message and attachments, if any, without retaining a copy.